Neretva

  • Dužina 230 km
  • Izvor: Gredelj 1.227 m.i.J, planina Jabuka
  • Ušće: Ploče, Jadransko More
  • Pritoke: 10 lijevih i 10 desnih pritoka
  • Temperatura: 7-8 C° srednja vrijednost u ljetnom periodu
  • Gradovi: Konjic, Jablanica, Mostar, Počitelj, Čapljina, Metković, Ploče